Micro experimenten helpen in complex adaptieve systemen

Wat zijn micro experimenten en waarom kunnen ze nuttig zijn in de zorg? Dr Robert J de Boer staat in zijn boek ‘Safety Leadership, a different approach doable and directed approach to operational improvements’ uitgebreid stil bij micro experimenten binnen een complexe omgeving.

‘Micro experimenten zijn belangrijk in iedere industrie omdat we interventies plegen in een context die complex is. Binnen een bepaalde context willen we iets veranderen maar we weten niet precies wat de consequenties zijn. Uiteraard hebben wij de beste bedoelingen maar helaas kunnen er allerlei onverwachte gevolgen optreden die je niet kan voorzien. Je weet van tevoren niet wat je krijgt, daarom noemen we het een micro experiment.
Het is dus belangrijk om die interventie in eerste instantie uit te proberen. Ook moeten er waarborgen worden ingebouwd die ervoor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, dat het veilig gebeurt. En dat we een idee hebben waarop we gaan letten. Bijvoorbeeld niet alleen kijken hoe we patiënten sneller genezen maar ook de werkdruk van de verpleegkundige hierin meenemen.
Op tijd stoppen
Het is ook belangrijk dat we op tijd stoppen als de interventie niet werkt. En hoe we dan moeten stoppen, want niet alle interventies zijn zomaar terug te draaien. Zeggen we tegen verpleegkundigen dat we het vier ogen principe loslaten en dat twee ogen voldoende is, en vervolgens merken we dat de medicijnuitgifte tot fouten leidt, dan willen we dat terugdraaien. Maar misschien kan dat niet meer omdat de roosters zodanig zijn aangepast. Of dat men denkt: eerst kon het wel met twee ogen, waarom zou ik het dan nu weer met vier ogen moeten doen.
Juist in een omgeving waar veel mensen veel interacties met elkaar hebben, je speekt dan van een is complex adaptief systeem, kunnen micro experimenten helpen om processen te verbeteren.’

xczzsccdscs

dcccs