Learning Teams. Leren is van levensbelang

Bij Learning Teams brengt de organisatie een groep mensen bijeen die bij een veiligheidsincident betrokken waren of er nuttige informatie over kunnen hebben. Doel is om te leren en te verbeteren, zowel van de dingen die goed en minder goed zijn gegaan. Een Learning Team kan ook periodiek worden ingezet om processen die opvallen beter te begrijpen en mogelijk te verbeteren. Learning Teams zijn in te zetten voor het leren van de dagelijkse praktijk zoals bij de debriefing en de dagafsluiting.

Learning Teams. Een manier om van de dagelijkse praktijk te leren

Het proces rondom een Learning Team is ontwikkeld om de psychologische veiligheid te versterken. De mensen van de werkvloer moeten zich veilig voelen om te vertellen hoe het echte werk wordt gedaan, inclusief de rauwe kantjes van het werk.

 • Een Learning Team is een kleine groep van drie tot acht mensen die in gesprek gaan
 • De toon binnen een Learning Team is dat van een kampvuurgesprek
 • Een Learning Team kijkt naar het gehele systeem en niet alleen naar een specifieke gebeurtenis of omstandigheid
 • Een Learning Team heeft niet tot doel om feiten te achterhalen en om oorzaken te vinden. Learning Teams kijken naar de complexe koppeling van normale variabiliteit in het werk
 • Een Learning Team maakt doelbewust ruimte en voedt de noodzaak om het verhaal aan te horen. Het rauwe verhaal, zonder verfraaiing, het verhaal van het echte werk
Wat krijg je terug?
 • Learning Teams zijn gericht op leren en geven een dieper begrip van het werk inclusief de context waaronder beslissingen genomen moeten worden
 • Learning Teams leggen kansen bloot waar verbetering mogelijk is. Deze kansen kunnen worden gedeeld om ideeën over oplossingen te vergaren vanuit de werkvloer waar de expertise ligt
 • Het team op de werkvloer is eigenaar van de aangedragen oplossingen. We vragen niet naar de perfecte oplossing, we vragen hun hulp om mee te denken over mogelijke manieren om te verbeteren
 • Deel uitmaken van het leerproces en de mogelijke oplossingen is een krachtige manier om richting herstel te gaan. Herstel voor de werknemer en herstel voor de organisatie als er een ongewenste gebeurtenis heeft plaatsgevonden met een grote impact
Wanneer kan een Learning Team ingezet worden?

We kunnen een Learning Team inzetten op momenten waarop we meer willen leren over de dagelijkse praktijk en de complexe omgeving waarin het zich bevindt en je hebt meer dan één persoon nodig om een team te vormen.

 • Leren bij ongewenste gebeurtenissen
 • Leren in de dagelijkse praktijk
 • Periodiek leren van de dagelijkse praktijk

Om te lezen

Hieronder vind je handboeken, literatuur en factsheets die meer verdieping geven aan het onderwerp Learning Teams.