FRAM. Zo maak je het werk van alledag inzichtelijk

FRAM staat voor Functional Resonance Analysis Method en is ontwikkeld door de grondlegger van Safety-II Erik Hollnagel. Met FRAM is het mogelijk een model te maken van de dagelijkse werkelijkheid met al zijn aanpassingen en variaties. Aan de hand van dit model gaan zorgverleners met elkaar in gesprek.

De wereld van de zorg wordt steeds complexer. Hoe complexer de omgeving is, hoe belangrijker menselijke vermogens als flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn. Deze vermogens zijn noodzakelijk om te kunnen omgaan met complexiteit en variatie in het werk. Het is dan ook belangrijk voor verdere verbetering van de patiëntveiligheid  dat wij zicht krijgen op de aanpassingen die zorgverleners dagelijks in hun werk doen. Zo leren we begrijpen waarom het meestal goed gaat, ondanks alle onzekerheden, tegengestelde doelen en wisselende omstandigheden.

FRAM staat voor Functional Resonance Analysis Method en is ontwikkeld door de grondlegger van Safety-II Erik Hollnagel. Met FRAM is het mogelijk een model te maken van de dagelijkse werkelijkheid met al zijn aanpassingen en variaties. Het model maakt deze aanpassingen en variaties zichtbaar. Het model maakt dus ook ongewenste variaties zichtbaar die kan leiden tot schade aan de patiënt. Het model kan helpen bij het dempen van deze ongewenste variatie. FRAM is geen incident analysetool. Wel kan er aan de hand van het model verklaart worden waarom iets is mis gegaan. FRAM kan gebruikt worden voor re-design, het maken en testen van protocollen en voor procesanalyses.

FRAM in de praktijk

De afgelopen jaren hebben meer dan 22 ziekenhuizen aangesloten bij de Onderlinge MediRisk ervaring opgedaan tijdens de pilot ‘FRAM putting Safety-II into practice’. Samen met Jeanette Hounsgaard, expert op het gebied van Safety-II en FRAM en werkzaam bij het Kwaliteit Instituut Zuid-Denemarken zijn de ziekenhuisteams gedurende twee dagen getraind in FRAM. In de periode volgend op de training hebben de ziekenhuisteams FRAM in de praktijk toegepast, de daarin opgedane ervaring, geleerde lessen en inzichten werden door de ziekenhuizen met elkaar gedeeld online én tijdens een slotbijeenkomst. Daarnaast hebben nog veel meer ziekenhuizen, leden en niet-leden deelgenomen aan de training FRAM.

Na de training en toepassing in de praktijk gaven deelnemers de volgende meerwaarde van FRAM aan:

  • Zorgverleners worden als oplossing gezien en niet meer als oorzaak
  • Vertrouwen in vakmanschap
  • Niet wachten op een incident om aan de slag te gaan met verbeteringen
  • Dialoog met zorgverleners worden door alle betrokken als waardevol ervaren
  • FRAM leidt tot andere inzichten die passen bij de complexe werkelijkheid
  • Oplossingen ingezet vanuit de praktijk
  • Niet gericht op aanscherpen regels en protocollen maar op ondersteuning dagelijks werk

Voor meer verdieping, kijk ook eens op The FRAMily

 

 

Om te lezen

Hieronder vind je handboeken, literatuur en factsheets die meer verdieping geven aan het onderwerp FRAM.