5 mei 2023 | Nieuws

MediRisk pilot Herstelgericht Perspectief bij claims van start

Masterclass Restorative Just Culture
Deelnemers aan de MediRisk Pilot Herstelgericht Perspectief bij claims

Eind maart is de MediRisk pilot Herstelgericht Perspectief bij claims van start gegaan. Tijdens deze vierdelige pilot onderzoeken we samen met onze leden hoe we zo goed mogelijk kunnen optrekken om de impact van een claim voor patiënten en zorgverleners te verkleinen. We nemen daarbij als uitgangspunt het gedachtegoed Restorative Just Culture van professor Sidney Dekker.

De pilot helpt onze leden een omgeving te creëren waarbij betrokkenen de kans krijgen emotioneel te herstellen en waarbij secundaire schade van procedures zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit gaat stapsgewijs, beginnend met het delen van kennis, het opzetten van micro-experimenten en het leren van elkaar.

Met deze pilot geven wij nu al invulling aan de herziene GOMA 2022 die per 1 maart van kracht is.

Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar preventie@medirisk.nl