MediRisk & Safety-II

Het begin van ons verhaal rondom Safety-II start ongeveer in 2016. Het aantal leek claims binnen de Onderlinge MediRisk stabiel maar de kosten per claim stegen fors. Met name de grote (zgn. extreme -) claims trekken een zware wissel op de ziekenhuizen. Preventie van claims en met name de kostbare claims, draagt bij aan het verzekerbaar houden van medische aansprakelijkheid.