14 december 2021 | Nieuws

Save the Date MediRisk Jubileumcongres 2022

Beter door Vertrouwen. Op zoek naar de menselijke maat in een complexe wereld.

Hoe blijf je flexibel in een wereld die steeds complexer wordt? Ook in de wereld van patiëntveiligheid en medische aansprakelijkheid wordt een steeds groter beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van professionals en organisaties. Vertrouwen gericht op elkaar en op herstel zijn hierin sleutelwoorden.

Tijdens het MediRisk Jubileumcongres Beter door vertrouwen – op zoek naar de menselijke maat in een complexe wereld, reflecteren wij samen op het menselijke aspect binnen de wereld van medische aansprakelijkheid en patiëntveiligheid. Toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland laten hun licht schijnen over zaken als complexiteit en leiderschap, flexibiliteit en vertrouwen en een beter begrip van de dagelijkse praktijk. Ook delen enkele zorgorganisaties uit de Onderlinge MediRisk hun ervaringen op het gebied van Safety-II en klacht- en claimbehandeling.

Achter de schermen werken wij intussen door aan een inspirerend programma. In januari is het definitieve programma klaar en kunt u zich inschrijven. De komende maanden houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken rond het congres. Voor nu, noteer met een dikke stift in uw agenda: Jubileumcongres MediRisk, 21 april 2022 Tivoli Utrecht.